Vinhomes Grand Park | Phân khu Beverly Solari | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Giới thiệu về Vinhomes Grand Park

Các phân khu tại Vinhomes Grand Park

   


Các tòa tại phân khu Beverly Solari

            


Mặt bằng tòa BS7

Về đầu trang

202301/00/01/224333-2.jpeg

202301/00/01/224322-3.jpeg

202301/00/01/224311-4.jpeg

202301/00/01/224300-5.jpeg

202301/00/01/224247-6.jpeg


Mặt bằng tòa BS8

Về đầu trang

202301/00/01/224611-2.jpeg

202301/00/01/224603-3.jpeg

202301/00/01/224555-4.jpeg

202301/00/01/224547-5.jpeg

202301/00/01/224539-6.jpeg


Mặt bằng tòa BS9

Về đầu trang

202301/00/01/224845-2.jpeg

202301/00/01/224834-3.jpeg

202301/00/01/224824-4.jpeg

202301/00/01/224813-5.jpeg202301/00/01/224802-6.jpeg


Mặt bằng tòa BS10

Về đầu trang

202301/00/01/225144-2.jpeg

202301/00/01/225133-3.jpeg

202301/00/01/225108-4.jpeg

202301/00/01/225058-5.jpeg

202301/00/01/225047-6.jpeg


Mặt bằng tòa BS11

Về đầu trang

202301/00/01/225329-2.jpeg

202301/00/01/225318-3.jpeg

202301/00/01/225306-4.jpeg


Mặt bằng tòa BS12

Về đầu trang

202301/00/01/225648-2-01.jpeg

202301/00/01/225637-3-01.jpeg

202301/00/01/225626-4-01.jpeg


Mặt bằng tòa BS15

Về đầu trang

202301/00/01/225922-2.jpeg

202301/00/01/225911-3.jpeg

202301/00/01/225847-4.jpeg

202301/00/01/225837-5.jpeg

202301/00/01/225825-6.jpeg


Mặt bằng tòa BS16

Về đầu trang

202301/00/01/230239-2.jpeg

202301/00/01/230228-3.jpeg

202301/00/01/230152-4.jpeg

202301/00/01/230141-5.jpeg

202301/00/01/230130-6.jpeg