Vinhomes Grand Park | Phân khu Beverly | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Giới thiệu về Vinhomes Grand Park

Các phân khu tại Vinhomes Grand Park

   


Các tòa tại phân khu Beverly

        


Mặt bằng tòa BE1

Về đầu trang

202301/00/01/231223-1.jpeg

202301/00/01/231222-1-01.jpeg

202301/00/01/231221-1-02.jpeg


Mặt bằng tòa BE2

Về đầu trang

202301/00/01/231329-1.jpeg

202301/00/01/231327-1-02.jpegz

202301/00/01/231328-1-01.jpeg


Mặt bằng tòa BE3

Về đầu trang

202301/00/01/231509-1-02.jpeg

202301/00/01/231510-1.jpeg

202301/00/01/231509-1-01.jpeg


Mặt bằng tòa BE5

Về đầu trang

202301/00/01/231642-1.jpeg

202301/00/01/231641-1-02.jpeg

202301/00/01/231640-1-01.jpeg


Mặt bằng tòa BE6

Về đầu trang

202301/00/01/231744-1.jpeg202301/00/01/231745-1-01.jpeg

202301/00/01/231744-1-02.jpeg


Mặt bằng tòa BE7

Về đầu trang

202301/00/01/231932-1-01.jpeg

202301/00/01/231931-1.jpeg202301/00/01/231930-1-02.jpeg


Mặt bằng tòa BE8

Về đầu trang

202301/00/01/232033-1.jpeg

202301/00/01/232034-1-01.jpeg

202301/00/01/232032-1-02.jpeg