Zenity Capitaland | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)

Tìm hiểu về dự án Zenity

Xem giỏ hàng Zenity
Mặt bằng, layout căn hộ Zenity
Tìm hiểu dự án Zenity

Cập nhật tình trạng giỏ hàng

(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

Mã cănSố PNDT XD Giá bán (trđ)Tình trạng
B.05.012BR94.52             13,281
B.09.012BR94.52             14,068
B.11.012BR94.52             14,311
B.12.012BR94.52             14,433
B.18.012BR94.52             15,230
B.19.012BR94.52             15,352
B.20.01DLX161.08             28,248
B.03.023BR116.87             15,418
B.06.023BR116.87             15,578
B.08.023BR116.87             16,649
B.16.023BR116.87             17,908
B.06.032BR77.26               9,814
B.08.032BR77.26             10,266
B.10.032BR77.26             10,465
B.11.032BR77.26             10,565
B.12A.032BR77.26             10,763
B.03.043BR116.87             14,815
B.08.043BR116.87             16,047
B.10.043BR116.87             16,341
B.12.043BR116.87             16,936
B.16.043BR116.87             17,525
B.05.053BR108.01             14,153
B.08.053BR108.01             15,217
B.10.053BR108.01             15,496
B.12.053BR108.01             16,075
B.15.053BR108.01             16,620
B.16.053BR108.01             16,759
B.18.053BR108.01             17,038
B.06.063BR108.01             14,254
B.10.063BR108.01             15,547
B.12.063BR108.01             16,126
B.15.063BR108.01             16,671
B.16.063BR108.01             16,810
B.18.063BR108.01             17,089
B.06.073BR116.87             15,551
B.09.073BR116.87             16,770
B.12.073BR116.87             17,511
B.15.073BR116.87             17,953
B.16.073BR116.87             18,101
B.18.073BR116.87             18,395
B.06.082BR77.26             10,628
B.08.082BR77.26             11,080
B.09.082BR77.26             11,179
B.12.082BR77.26             11,477
B.19.082BR77.26             12,173
B.07.093BR116.87             16,689
B.08.093BR116.87             16,837
B.12A.093BR116.87             17,653
B.15.093BR116.87             17,948
B.16.093BR116.87             18,095
B.19.093BR116.87             18,537
B.20.09PH200.81             37,401
B.03.102BR94.52             13,082
B.06.102BR94.52             13,414
B.08.102BR94.52             13,968
B.09.102BR94.52             14,090
B.12.102BR94.52             14,455
B.15.102BR94.52             14,887
B.17.102BR94.52             15,131
B.20.10DLX161.08             28,248

202212/52/31/232529-6.jpeg

202212/52/31/232524-7.jpeg

202212/52/31/232526-8.jpeg

202212/52/31/232527-9.jpeg