Zenity Capitaland | Mặt bằng tầng, layout căn hộ chi tiết

Tìm hiểu về dự án Zenity

Xem giỏ hàng Zenity
Mặt bằng, layout căn hộ Zenity
Tìm hiểu dự án Zenity

File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

202212/52/31/232529-6.jpeg

202212/52/31/232524-7.jpeg

202212/52/31/232526-8.jpeg

202212/52/31/232527-9.jpeg