The Alpha Residence | The 9 Stellars | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (giá bán chi tiết)

Tìm hiểu về dự án The 9 Stellars, tòa Alpha

Xem giỏ hàng tòa Alpha
Mặt bằng, layout căn hộ tòa Alpha
Thông tin The 9 Stellars

Cập nhật tình trạng giỏ hàng

Đã bánMã căn Giá bán TầngVịtríLoại cănPhòng ngủ DTSD Đơn giá
 chưa VAT 
20.013,3572011BR-A149.62        67.65
18.025,0981822BR-A268.07        74.89
19.025,1371922BR-A268.07        75.47
20.035,1092032BR-B272.99        70.00
20.03A4,6702003A2BR-C270.98        65.79
19.053,6931951BR-B154.86        67.32
20.053,7382051BR-B154.86        68.14
18.067,3461863BR-A393.45        78.61
19.067,4011963BR-A393.45        79.20
12B.073,10312B71BR-C149.65        62.50
18.073,3481871BR-C149.65        67.43
19.073,3771971BR-C149.65        68.02
20.073,4172071BR-C149.65        68.82
20.083,4642081BR-D149.65        69.77
18.094,8541892BR-D267.55        71.86
19.094,8931992BR-D267.55        72.44
20.094,9482092BR-D267.55        73.25
20.12A5,1112012A2BR-G271.59        71.39
18.12B4,9971812B2BR-H270.69        70.69
19.12B5,0381912B2BR-H270.69        71.27
20.12B5,0962012B2BR-H270.69        72.09

202212/52/31/232006-9.jpeg

202212/52/31/231324-11.jpeg

202212/52/31/231325-12.jpeg

202212/52/31/231326-13.jpeg

202212/52/31/231327-14.jpeg

202212/52/31/231328-15.jpeg

202212/52/31/231328-16.jpeg

202212/52/31/231329-17.jpeg

202212/52/31/231330-18.jpeg

202212/52/31/231331-19.jpeg

202212/52/31/231332-20.jpeg

202212/52/31/231333-21.jpeg

202212/52/31/231334-22.jpeg

202212/52/31/231334-23.jpeg

202212/52/31/231335-24.jpeg

202212/52/31/231336-25.jpeg

202212/52/31/231337-26.jpeg