The 9 Stellars | Tòa Alpha | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

Tìm hiểu về dự án The 9 Stellars, tòa Alpha

Xem giỏ hàng tòa Alpha
Mặt bằng, layout căn hộ tòa Alpha
Thông tin The 9 Stellars

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Các phân khu tại 9 Stellars

     

202212/52/31/232006-9.jpeg

202212/52/31/231324-11.jpeg

202212/52/31/231325-12.jpeg

202212/52/31/231326-13.jpeg

202212/52/31/231327-14.jpeg

202212/52/31/231328-15.jpeg

202212/52/31/231328-16.jpeg

202212/52/31/231329-17.jpeg

202212/52/31/231330-18.jpeg

202212/52/31/231331-19.jpeg

202212/52/31/231332-20.jpeg

202212/52/31/231333-21.jpeg

202212/52/31/231334-22.jpeg

202212/52/31/231334-23.jpeg

202212/52/31/231335-24.jpeg

202212/52/31/231336-25.jpeg

202212/52/31/231337-26.jpeg