Nâng cao 
đất sào đầu tư khu vực Đồng Phú

DT741,Xã Thuận Phú,Huyện Đồng Phú,Bình Phước

1,000 m² 26/09/2021
600 Triệu
CÒN 1 LÔ GÓC DUY NHẤT GẦN KHU CÔNG NGHIỆP CHỈ 600TRIỆU

Đường ĐT 741, Xã Thuận Phú,Huyện Đồng Phú,Bình Phước

1,000 m² 15/09/2021
600 Triệu
Đất sào sổ sẵn tại xã Thuận Phú, Đồng Phú, BP.

DT 758,Xã Thuận Phú,Huyện Đồng Phú,Bình Phước

1,000 m² 11/09/2021
640 Triệu
bán đất đồng phú thuận phú bình phước gia đầu tư

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 02/09/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 02/09/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 31/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 30/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 29/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 23/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 21/08/2021
580 Triệu
bán đất đồng phú thuận phú bình phước gia đầu tư

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 21/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 20/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 19/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 17/08/2021
580 Triệu
bán đất đồng phú thuận phú bình phước gia đầu tư

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 16/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt75́8,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 14/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 14/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 12/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 12/08/2021
580 Triệu
BÁN ĐẤT KHU VỰC ĐỒNG PHÚ SỔ SẴN

dt758,Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

1,000 m² 05/08/2021
580 Triệu

Tài trợ

202110/41/11/132752-qc-300250.png

202110/41/11/132749-qc-300250--1-.png