The Marq | Giỏ hàng trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)


(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

Mã cănToà TrụcLoạiSố phòng ngủDT XDGiá bán (trđ)
A2.02.01A014B14145.88          27,101
A2.04.01A014B14145.88          27,334
A1.01.02A023B13110.24          20,367
A1.02.02A023B13110.24          20,448
A1.04.02A023B13110.24          20,624
A3.01.03A034B24143.64          26,650
A3.06.03A034B34143.64          27,235
A1.04.04A043B33108.87          20,337
A1.04.05A052B3271.82          13,786
A1.01.06A062B3271.82          13,618
A1.02.06A062B3271.82          13,671
A1.04.09A092B2273.87          13,779
A1.06.09A092B2273.87          13,908
A1.01.10A102B2273.87          13,607
A1.02.10A102B2273.87          13,660
A1.02.12A122B1277.38          14,180
B1.02.01B012B1277.38          14,180
B1.04.01B012B1277.38          14,304
B1.01.02B022B2273.87          13,607
B1.02.02B022B2273.87          13,660
B1.04.02B022B2273.87          13,779
B1.06.02B022B2273.87          13,908
B1.02.06B062B3271.82          13,514
B1.04.06B062B3271.82          13,629
B1.01.09B092B4284.94          15,607
B1.04.09B093B13110.24          20,624
B2.04.10B104B44145.88          27,334
B2.06.10B104B44145.88          27,589
B1.01.14B142B5282.85          15,290
B1.02.14B142B5282.85          15,351
B1.06.07B3B33108.87          20,527
A1.10.02A3B13110.24          21,153
B1.11.06B2B3271.82          14,047
B1.11.09B3B13110.24          21,266
A1.13.02A3B13110.24          21,442
A1.13.04A3B33108.87          21,145
A1.13.09A2B2273.87          14,327
A1.13.10A2B2273.87          14,327
A1.13.11A2B1277.38          14,878
A3.13.03A3B23128.65          24,709
B1.13.01B2B1277.38          14,878
B1.13.02B2B2273.87          14,327
B1.13.06B2B3271.82          14,162
B2.13.10B3B43120.65          23,625
A1.14.02A3B13110.24          21,554
A1.14.09A2B2273.87          14,402
B1.14.01B2B1277.38          14,956
B1.14.02B2B2273.87          14,402
A2.19.01A4B14145.88          29,223
A1.21.02A3B13110.24          22,693
A2.21.01A4B14145.88          30,072
B1.24.01B2B1277.38          15,868
B1.24.02B2B2273.87          15,272