The Infiniti Keppel Land | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)


(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

 Đã bán Mã cănLoại cănDT XDTrang bị Giá bán (trđ) 
T9.16.023BS-A1121,51Nội thất       8,172
T9.23.023BS-A1121,51Nội thất       8,241
T9.32.023BS-A1121,51Nội thất       8,268
T9.14.041B-A54,79Nội thất       3,940
T9.17.041B-A54,79Nội thất       3,996
T9.23.041B-A54,79Nội thất       4,033
T9.32.041B-A54,79Nội thất       4,068
T9.35.041B-A54,79Nội thất       4,078
T9.30.072BL-A391,56Nội thất       6,392
T11.29.013BD-C2159,67Thô       9,370
T11.17.023BS-A121,57Nội thất       7,947
T11.18.023BS-A121,57Nội thất       7,990
T11.19.023BS-A121,57Nội thất       7,976
Đã bánT11.02.033BL-B134,75Nội thất       8,573
T11.30.033BL-B134,75Nội thất       8,617
Đã bánT11.03.042BL-B1-B102,89Nội thất       6,656
T12.23.043BL-A140,45Thô       8,198
T12.32.051B-B58,23Thô       3,606
T12.29.083BD-B146,82Thô       8,322

202303/10/07/124823-gi--h-ng-infinity-d-c-1365-x-2048.png

Về đầu trang

202303/10/07/115555-2.png

Về đầu trang

202303/10/07/115556-3.png

Về đầu trang

202303/10/07/133006-gi--h-ng-infinity-d-c-1365-x-2048--2-.png

Về đầu trang

202303/10/07/115604-8.png

Về đầu trang

202303/10/07/115605-9.png

Về đầu trang

202303/10/07/115558-4.png

Về đầu trang

202303/10/07/115559-5.png

Về đầu trang

202303/10/07/132820-gi--h-ng-infinity-d-c-1365-x-2048--1-.png