The Classia | Giỏ hàng trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)

Tìm hiểu về The Classia

Mặt bằng, layout căn hộ The Classia
Giỏ hàng chủ đầu tư
Tìm hiểu dự án The Clasia


(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

DãyMã cănSố nhàDiện tích đất Giá bán có VAT Tình trạng
AA3147 đường D298.2              28,750
AA8Số 137 Đường D297.2              21,460
CC1Số 58 Đường D2239.9              46,990
CC2Số 56 Đường D2100.0              21,050Đã bán
CC6Số 48 Đường D2140.0              26,960Đã bán
DD1Số 122 Đường D2152.0              28,760Đã bán
DD2Số 124 Đường D295.0              19,590
DD12Số 98 Đường D2206.0              39,530Đã bán
DD14Số 102 Đường D295.0              19,460
GG14Số 2 Đường N12203.5              39,100
GG17Số 8 Đường N1290.0              18,420Đã bán
GG18Số 10 Đường N12126.0              23,410Đã bán
GG24Số 22 Đường N1290.0              18,330
GG25Số 24 Đường N12120.0              23,700
GG26Số 26 Đường N12158.7              29,990

202302/08/23/095231-1.jpeg

202303/10/11/210043-fc1a0173-1.jpg

202303/10/11/210123-fc1a0176-1.jpg

Về đầu trang

202302/08/23/095330-gi--h-ng-classia--13652048-.png

Về đầu trang

202302/08/23/105449-3.png

Về đầu trang

202302/08/23/105451-4.png

Về đầu trang

202302/08/23/105452-5.png

Về đầu trang

202302/08/23/105454-6.png

Về đầu trang

202302/08/23/154120-7.png

Về đầu trang

202302/08/23/105456-7.png

Về đầu trang

202302/08/23/105457-8.png

Về đầu trang

202302/08/23/154220-10.png

Về đầu trang

202302/08/23/154341-11.png

Về đầu trang

202302/08/23/154343-12.png

Về đầu trang

202302/08/23/154344-13.png

Về đầu trang

202302/08/23/154350-14.png

Về đầu trang

202302/08/23/154352-15.png

Về đầu trang

202302/08/23/154353-16.png