Lumiere Boulevard | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư

Đã bánThápTầngVị TríMã cănGiá bán
(chưa VAT)
Loại phòngDiện tích XD
A0501A.05.01              4,5252pn74.39
A12A.12.01              4,7852pn74,39
A17A.17.01              4,9702pn74,39
A0502A.05.02              4,5172pn74,99
A12A.12.02              4,6092pn72,73
A17A.17.02              4,9622pn74,94
Đã bánA0503A.05.03              4,3462pn72,17
A12A.12.03              4,7722pn74,89
A17A.17.03              4,7782pn72,17
A0304A.03.04              6,3913pn97,47
A13A.13.04              6,5483pn97,49
A1209A.12.09              4,8692pn74,53
A1210A.12.10              3,6891pn+54,02
A0511A.05.11              4,2992pn73,91
A12A.12.11              4,5522pn73,83
A17A.17.11              4,7362pn73.83
A1512A.15.12              6,4173pn97,43
A20A.20.12              6,6543pn97,43
A1213A.12.13              4,3212pn72,53
A17A.17.13              4,6672pn75,2
B0301B.03.01              4,4072pn72,75
B10B.10.01              4,6192pn72,75
B20B.20.01              4,5022pn72,75
Đã bánB1002B.10.02              4,8242pn73,91
B20B.20.02              4,7062pn73,91
B1003B.10.03              4,6512pn73,95
B20B.20.03              4,5342pn73,95
B0304B.03.04              4,1002pn73,88
B10B.10.04              4,3102pn73,88
B20B.20.04              4,6652pn73,88
B2006B.20.06              4,2992pn69,07
B1007B.10.07              3,504lpn+54,28
B20B.20.07              3,765lpn+54,28
B0308B.03.08              4,2552pn73,91
Đã bánB20B.20.08              4,8202pn73,91
B1012B.10.12              5,1242pn72,59
B0313B.03.13              4,2542pn71,69
B10B.10.13              5,2732pn71,69
B20B.20.13              5,6342pn71,69
B0314B.03.14              4,5012pn74,36
Đã bánB0316B.03.16              3,549lpn+54,33
B1017B.10.17              4,5162pn74,61
C0304C.03.04              4,3032pn73,91
Đã bánC10C.10.04              4,5182pn73,91
C17C.17.04              4,5792pn73,91
C1708C.17.08              4,4902pn73,88
Đã bánC0309C.03.09              4,4372pn73,95
C17C.17.09              4,7132pn73,95
C0311C.03.11              4,3862pn72,75
C10C.10.11              4,5972pn72,75
C17C.17.11              4,6582pn72,75
C1712C.17.12              4,5782pn74,61
C0313C.03.13              3,485lpn+54,33
C10C.10.13              3,643lpn+54,33
C17C.17.13              3,688lpn+54,33
Đã bánC0314C.03.14              4,4322pn73,88
C0315C.03.15              4,5892pn74,36
C0316C.03.16              4,3392pn71,69
C0317C.03.17              4,2652pn72,59
C17C.17.17              5,5542pn72,59
D10303D1.03.03              4,5392pn73,91
D10304D1.03.04              4,9812pn74,3
D10305D1.03.05              4,7792pn72,58
D110D1.10.05              5,3372pn75,29
D115D1.15.05              5,3382pn72,58
D121D1.21.05              5,6352pn72,58
D10306D1.03.06              4,8842pn74,16
D110D1.10.06              5,0652pn71,45
D115D1.15.06              5,4552pn74,16
D121D1.21.06              5,7582pn74,61
D10307D1.03.07              6,8843pn97,51
D105D1.05.07              6,9423pn97,51
D112D1.12.07              7,4963pn97,51
D113D1.13.07              4,5152pn72,18
D115D1.15.07              7,6353pn97,51
D121D1.21.07              8,0343pn97,51
D11508D1.15.08              3,4161pn50,07
D10309D1.03.09              5,0312pn79,99
D115D1.15.09              5,6472pn79,99
Đã bánD10310D1.03.10              4,3952pn72,18
D10311D1.03.11              3,537lpn+53,9
D10312D1.03.12              4,4112pn73,9
D20601D2.06.01              6,8263pn97,51
D214D2.14.01              7,1273pn97,51
D228D2.28.01              7,7563pn97,51
D20602D2.06.02              4,8402pn74,16
D214D2.14.02              4,8832pn71.45
D228D2.28.02              5,3442pn71,45
D228D2.28.02              5,6462pn74,3
D20604D2.06.04              4,9372pn74,3
D214D2.14.04              5,1662pn74.3
D228D2.28.04              5,6462pn74.3
E123E1.23.04              4,7752pn74,3
E12305E1.23.05              4,7482pn75,29
E12306E1.23.06              4,5072pn71,45
E10307E1.03.07              5,5273pn97,51
E123E1.23.07              6,6133pn97,51
E125E1.25.07              6,6193pn97,51
E11309E1.13.09              4,8842pn73,9
Đã bánE10310E1.03.10              4,5232pn72,18
E10311E1.03.11              3,696lpn+53,9
E10312E1.03.12              4,7612pn73,9
E20801E2.08.01              5,8733pn97,51
E212E2.12.01              6,0823pn97,51
E223E2.23.01              6,6133pn97,51
E21203E2.12.03              4,3382pn75,29
E21204E2.12.04              4,3702pn74,3
Đã bánE21210E2.12.10              4,8222pn72,18
E21211E2.12.11              4,4202pn79,99