Mặt bằng, layout chi tiết căn hộ De La Sol mặt tiền Tôn Thất Thuyết, Quận 4

Xem chi tiết về De La Sol tại đây

Đã có giỏ hàng chung dự án De La Sol. Liên hệ tư vấn dự án: 0919980540

Layout căn hộ tháp Alto

202212/49/07/073159-1.jpeg
202212/49/07/073200-2.jpeg
202212/49/07/073201-3.jpeg
202212/49/07/073202-4.jpeg
202212/49/07/073156-5.jpeg
202212/49/07/073157-6.jpeg
202212/49/07/073157-7.jpeg
202212/49/07/073159-9.jpeg
202212/49/07/073152-10.jpeg
202212/49/07/073153-11.jpeg
202212/49/07/073153-12.jpeg
202212/49/07/073154-13.jpeg
202212/49/07/073155-14.jpeg
202212/49/07/073155-15.jpeg
202212/49/07/073150-16.jpeg
202212/49/07/073151-17.jpeg
202212/49/07/073151-18.jpeg

Layout căn hộ tháp Cello

202212/49/07/073206-4-01.jpeg
202212/49/07/073206-3-01.jpeg
202212/49/07/073205-2-01.jpeg
202212/49/07/073204-1-01.jpeg
202212/49/07/073204-7-01.jpeg
202212/49/07/073203-6-01.jpeg
202212/49/07/073202-5-01.jpeg

Tư vấn dự án: 0919980540