Dự án MT Eastmark City - Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2022

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công tháng 12/2022 dự án MT Eastmark City tử chủ đầu tư

Xem chi tiết về MT Eastmark City tại đây

Tư vấn mua căn hộ tại MT Eastmark City: 0919980540

202212/51/20/145856-dji-0567.jpg

Ảnh toàn cảnh dự án. Dự án đã xong móng và ký hợp đồng mua bán từ tháng 11/2022

202212/51/20/145227-dji-0557.jpg

Tháp B, C đã xong tầng 2, đang thi công tầng 3

202212/51/20/145427-dji-0562.jpg

Công trường MT Eastmark City hoạt động cả 3 ca

202212/51/20/150019-dji-0580.jpg
202212/51/20/150351-dji-0574.jpg

View nhìn về phía cầu Nhơn Trạch. Bên phải là khu dân cư thấp tầng Centana đã hình thành

202212/51/20/150116-dji-0607.jpg

Toàn cảnh dự án. Tháp D nằm ở gần màn hình, đây là tháp đẹp nhất tại dự án, nhìn trọn view sông

202212/51/20/151032-dji-0563.jpg
202212/51/20/151059-dji-0583.jpg
202212/51/20/151334-dji-0600.jpg

Xem chi tiết về MT Eastmark City tại đây

Tư vấn mua căn hộ tại MT Eastmark City: 0919980540