FRIENDSHIP TOWER - CZ SLOVAKIA

Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: CZ Slovakia

REE TOWER - REE CORP

Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: REE Corp

LIM TOWER 1 - HOA LÂM GROUP

Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group

DỰ ÁN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MẪU

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: MAPWAY

LIM TOWER 2 - HOA LÂM GROUP

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group

LIM TOWER 3 - HOA LÂM GROUP

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Hoa Lâm Group

ASCOTT WATERFRONT SAIGON - ASCOTT LIMITED

Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ascott Limited

INDOCHINA PARK TOWER - CBRE GROUP

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: CBRE Group

BMC BUILDING - BMC

Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: BMC

INTERNATIONAL PLAZA - INCULTRA

Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: INCULTRA