MT EASTMARK CITY QUẬN 9


Đường Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9 - TP Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Năm hoàn thành: 2024
Diện tích xây dựng: 2 m²
Số tầng: 16
Tầng hầm: 1
Diện tích đất: 20 m²
Số căn hộ: 1400
Số block: 5