KCN Đông Quế Sơn - An Thịnh
Quảng Nam

KCN ĐÔNG QUẾ SƠN - AN THỊNH

KCN Đông Quế Sơn, TT. Hương An, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty CP An Thịnh Quảng Nam Loại: Khu công nghiệp
KCN Điềm Thụy
Thái Nguyên

KCN ĐIỀM THỤY

KCN Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên Loại: Khu công nghiệp