Câu hỏi thường gặp về website cá nhân

Các bước tạo website bất động sản cá nhân

  • Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập tại mapway.com.vn
  • Bước 2: Vào trang quản lý tài khoản, chọn kích hoạt trang cá nhân
  • Bước 3: Chọn gói tin phù hợp để trang cá nhân xuất hiện tại vị trí mong muốn
  • Bước 4: Chỉnh sửa các nội dung cần thiết để trang cá nhân thu hút
  • Bước 5: Tạo dự án cá nhân hoặc viết tin tức của bạn

Tiếp tục cập nhật