Câu hỏi thường gặp về dự án bất động sản

Các bước tạo dự án bất động sản

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản tại Mapway
  • Bước 2: Trong mục quản lý tài khoản, chọn quản lý trang dự án
  • Bước 3: Nhấn vào nút khởi tạo dự án
  • Bước 4: Điền thông tin cơ bản và đẩy cho quản trị viên duyệt
  • Bước 5: Sau khi được duyệt, bạn có quyền chỉnh sửa, thêm bớt nội dung của dự án đó

1. Tôi có thể tạo dự án mới được không?

Mapway đã tạo sẵn hàng ngàn dự án để bạn lựa chọn. Nếu không tìm thấy dự án, bạn có thể tạo dự án mới và đẩy cho quản trị viên phê duyệt. Dự án được tạo không được trùng lắp với dự án đã có

2. "Mua" dự án là gì?

Mua dự án nghĩa là bạn chọn gói tin để sở hữu trang giới thiệu về dự án bất động sản tại Mapway. Bạn được độc quyền về dự án đó trong thời gian đã mua

4. Dự án đã có người sở hữu, tôi phải làm sao?

Mỗi dự án do một người dùng duy nhất sở hữu tại cùng một thời điểm. Nếu dự án đã có người sở hữu, bạn có thể sử dụng tính năng tạo dự án trong trang môi giới của mình để tạo dự án theo ý muốn. Dự án trong trang cá nhân được phép trùng với dự án bên ngoài

 5. Dự án trong trang cá nhân là gì?

Dự án này nằm trong trang cá nhân của bạn. Bạn được phép tạo dự án loại này theo ý muốn và có đầy đủ tính năng như dự án trên trang chính

6. Tại sao gọi là dự án độc quyền?

Mỗi dự án xuất hiện trên danh sách dự án sẽ do một người dùng duy nhất sở hữu tại cùng một thời điểm.

7. Tôi có thể điều chỉnh được dự án đã mua không?

Bạn được phép chỉnh sửa nội dung và thêm hình ảnh của dự án theo mong muốn trong dashboard của bạn. Tuy nhiên, một số nội dung cơ bản để nhận diện dự án sẽ không được phép chỉnh sửa

Tiếp tục cập nhật